Sóc propietari de locals comercials o terrenys i els tinc arrendats. He de portar comptabilitat?

houses-street

Sóc propietari de locals comercials o terrenys i els tinc arrendats. He de portar comptabilitat? Als efectes del text refós de la Llei de la comptabilitat dels empresaris, es consideren empresaris les persones físiques que realitzin activitats empresarials o professionals. Es consideren activitats empresarials o professionals les que impliquen l’ordenació per compte propi de factors de producció materials i humans o d’algun d’aquests factors de producció, amb la finalitat d’intervenir en la producció o la distribució de béns o la realització de serveis.