Quins llibres de comptabilitat són obligatoris?

Quins llibres són obligatoris? En el capítol II del text refós de la Llei de la comptabilitat dels empresaris es defineix quins són els llibres obligatoris. Aquests són: el llibre diari i el llibre d’inventaris i comptes anuals.

Quins llibres són obligatoris?
En el capítol II del text refós de la Llei de la comptabilitat dels empresaris es defineix quins són els llibres obligatoris. Aquests són: el llibre diari i el llibre d’inventaris i comptes anuals.