Categoría: GESTIO D EMPRESES ANDORRA I COMPTABILITATS ANDORRA

 

Aquest és el calendari fiscal per al pagament d’impostos a Andorra el 2021

A continuació, pots consultar el calendari fiscal de pagaments i liquidacions per al 2021 en funció dels principals impostos d’Andorra. IGI (impost general indirecte) La liquidació de l’IVA andorrà es paga en funció de la xifra de negoci anual de l’any anterior:

A continuació, pots consultar el calendari fiscal de pagaments i liquidacions per al 2021 en funció dels principals impostos d’Andorra.

IGI (impost general indirecte)
La liquidació de l’IVA andorrà es paga en funció de la xifra de negoci anual de l’any anterior:

Semestral: (gener i juliol): negocis que facturen menys de 250.000 €.
Trimestral: (gener, abril, juliol i octubre): per a empreses amb una facturació entre 250.000 € i 3.600.000 €.
Mensual: per a les companyies que facturen a Andorra més de 3.600.000 € anuals.
Si t’has acollit al règim simplificat, tributaràs cada trimestre (gener, abril, juliol i octubre). Pots sol·licitar aquest tipus de tributació durant tot l’any.

En cas de ser una empresa de nova creació, caldrà l’IGI del trimestre anterior.

IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques)
A continuació, et detallem el calendari fiscal dels moments clau de l’IRPF:

De l’1 de gener fins al 30 de juny: presentació de l’informe d’auditoria externa per part d’empreses financeres o asseguradores establertes a Andorra sobre les retencions i ingressos a compte de les rendes de capital mobiliari subjecte a IRPF.

De l’1 al 31 de gener: període de comunicació dels auditors externs al departament d’impostos andorrà.

Gener, abril, juliol i octubre: liquidació i pagament de les retencions i ingressos a compte de les rendes de la feina no subjectes a la CASS i de rendes de capital mobiliari del trimestre anterior.

Gener: resum anual de les retencions i ingressos a compte de les rendes de capital mobiliari, d’estalvi, amb un mínim exempt i rendes de treball no subjectes a la CASS.

D’abril a setembre: període per declarar la liquidació de l’impost sobre les rendes de les persones físiques de l’any anterior.

Setembre: pagament a compte per les rendes d’activitats econòmiques de l’exercici en curs.

Durant tot l’any es pot sol·licitar el règim de determinació objectiva de l’exercici següent.

IRNR (Impost sobre la Renda per a no residents)
Al gener, abril, juliol i octubre: és el tram de liquidació i abonament del trimestre anterior per als obligats tributaris no residents sense establiment permanent al país.

Gener, abril, juliol i octubre: període de liquidació i pagament de les retencions i ingressos a compte efectuats per responsables fiscals durant l’últim trimestre de l’any anterior.

Gener, abril, juliol i octubre: certificació de les retencions i ingressos a compte efectuats als proveïdors estrangers.

Juliol: liquidació de l’impost per als obligats tributaris amb establiment permanent, per a períodes que finalitzen el 31/12. Si és un altre, ho han de fer els 30 dies següents als 6 mesos posteriors de tancament de l’exercici econòmic.

IS (Impost de Societats)
El tram per liquidar i pagar el de l’exercici finalitzat el 31/12 és al juliol i al setembre.

ISI (impost sobre la prestació de serveis d’Assegurances)
Entre gener i març: declaració i liquidació anual.

Març, juny, setembre i desembre: període voluntari per liquidar i pagar les taxes del trimestre precedent.

Altres impostos d’Andorra, taxes i altres obligacions del calendari fiscal,
Impost sobre activitats de jocs d’atzar:
El gener és el període d’autoliquidació per a exercicis anteriors inferiors o iguals a un any.

A l’abril, juliol i octubre es fan els pagaments a compte dels ingressos del trimestre anterior per llicències igual o inferiors a un any.

Formulació dels comptes anuals:
De l’1 de gener al 30 de juny per als exercicis acabats el 31 de desembre de l’any anterior. La resta, és 5 mesos a partir del tancament de l’exercici econòmic.

Al juliol finalitza el tram de dipòsit de comptes anuals per als exercicis que han acabat l’últim dia natural de l’any anterior. Per a la resta, disposen de 30 dies des del tancament econòmic.

Calendari fiscal dels impostos comunals
Són els tributs i taxes locals que cal abonar en cada un dels set comuns. N’hi ha tres de principals i varien segons la data d’aplicació, que és diferent en cada població:

L’impost d’activitats comercials, empresarials i professionals es liquida:
Canillo: del 20 de febrer al 20 de març.
Encamp: de l’1 al 15 de juny.
Ordino: entre maig i juny.
La Massana: al setembre.
Andorra la Vella: del 8 d’octubre al 8 de novembre.
Sant Julià de Lòria: es divideix en dues facturacions al juliol i al desembre.
Escaldes-Engordany: tenen dos trams dividits en el 50% del pagament, al febrer i setembre.
Els períodes de tributació sobre els rendiments arrendataris de l’any anterior són:
Encamp: de l’1 de gener al 30 de març.
Ordino: del 3 de febrer a l’1 d’abril.
La Massana: al maig.
Andorra la Vella: al maig.
Sant Julià de Lòria: al novembre.
Escaldes-Engordany: al maig.
L’impost sobre la propietat immobiliària edificada també és anual i es paga:
Encamp: es divideix en dos; el primer pagament es fa el febrer i el complementari el maig.
Ordino: a l’abril.
La Massana: al juny.
Andorra la Vella: a l’abril.
Sant Julià de Lòria: a l’octubre.
Escaldes-Engordany: a finals de juliol.
A cada enllaç pots trobar el detall dels pagaments desglossat per trimestres:

Gener-març
Abril-juny
Juliol-setembre
Octubre-desembre

Els ERTO a ANDORRA. (Febrer 2021)

Els ERTO a ANDORRA. Les ajudes a ampliacions i sol·licituds d'empreses que no tenien cap treballador afectat podran ser retroactives a partir de l’1 de febrer.

Els ERTO a ANDORRA. Les ajudes a ampliacions i sol·licituds d’empreses que no tenien cap treballador afectat podran ser retroactives a partir de l’1 de febrer.

La modificació de la llei dels ERTO que permetrà que uns determinats negocis puguin posar en suspensió temporal del contracte de treball o reducció de jornada laboral a tota la plantilla entrarà en vigor demà, després que avui s’hagi fet públic el decret al BOPA. El text estipula que les activitats econòmiques que estan suspeses obligatòriament i les que es troben afectades o restringides per mesures adoptades als països veïns i que limiten l’arribada de turistes poden aplicar el 100% dels ERTO als assalariats mentre que aquelles afectades per limitacions o restriccions derivades de les mesures dictades i les que pertanyen a sectors econòmics específics ho podran fer amb un màxim del 75% de la plantilla. Aquests percentatges d’afectació estaran en vigor fins, com a mínim, el 28 de febrer.

El Govern també posarà a disposició de les empreses que ho necessitin un nou mòdul concret per afegir treballadors en l’ampliació dels ERTO que estarà disponible al web de Treball. Les sol·licituds fetes fins aquest diumenge podran ser retroactives a partir de l’1 de febrer i també s’ha reduït de 30 a 15 dies el període que una empresa ha d’esperar per tornar a demanar-ne l’aplicació. Aquelles empreses que no tinguin cap assalariat amb ERTO i que vulguin sol·licitar-ne un també hauran de presentar la sol·licitud a través del web de Treball. Com en el cas anterior, els cinc dies posteriors al dia de publicació al BOPA, les ajudes podran ser retroactives a partir de l’1 de febrer, tot i que aquelles que es facin transcorreguts aquests cinc dies no podran ser retroactives. Les empreses amb assalariats en ERTO al gener, com ja es va anunciar, veuran prolongat el procés automàticament en cas que se segueixin complint tots els requisits sense necessitat de presentar cap sol·licitud, una prolongació que és retroactiva a l’1 de febrer del 2021.

https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2021/02/16/la_modificacio_llei_dels_erto_entra_vigor_dema_174994_1125.html

30 empreses es queixen al Govern de l’enquesta d’activitats econòmiques

L’enquesta d’activitats econòmiques de les empreses és una estadística oficial que està declarada d’interès públic i que forma part del Pla d’estadística 2018-2021. Iniciada aquesta tardor pel departament d’Estadística del Govern, va adreçada a 1.619 empreses (de les quals 950 ja han estat contactades directament) i vol proporcionar dades detallades sobre l’activitat econòmica anual dels negocis i establiments del país. Una trentena d’empreses han mostrat algun tipus de queixa al Govern per aquesta enquesta, sobretot respecte a l’obligatorietat de fer-la, el termini de lliurament de la informació i també perquè voldrien disposar de més facilitats per acomplir el qüestionari. “A les empreses no els agrada perquè fins ara no estaven acostumades a facilitar certes dades que demanen. Algunes ja les han donades a certs registres, i és el Govern qui hauria d’anar als registres a demanar-les”, explica el president de la petita i mitjana empresa, Marc Aleix. L’enquesta té com a objectiu proporcionar informació detallada sobre l’activitat econòmica anual de les empreses i establiments del Principat, desglossades en 17 sectors productius i 4 dimensions d’ingressos. Les dades, que no tenen el grau de rigorositat que es necessita en els diferents registres administratius, són imprescindibles per fer diverses estadístiques oficials. Així, segons el Govern, la informació obtinguda de l’enquesta és indispensable per a l’estadística estructural de les empreses, el comerç internacional de serveis, la balança de pagaments i la posició inversora internacional. Però també l’estimació dels agregats de la comptabilitat nacional, l’activitat empresarial en R+D+I, l’estimació de costos laborals, o els equipaments i usos en noves TIC a l’empresa (inclòs el comerç electrònic), estadístiques oficials també recollides en el Pla estadístic 2018-2021 i homologades el màxim possible amb l’estadística oficial europea. En concret, el qüestionari anual contempla la identificació tant dels ingressos com de les despeses, inversions, existències i treballs fets per altres empreses segons l’àmbit territorial en el qual han sigut generats (dins o fora d’Andorra), informació sobre l’estructura de personal ocupat o la distribució entre l’activitat econòmica principal i activitats secundàries. És aquesta concreció i detall de les preguntes, el que provoca que “més que una enquesta sembli un control sobre les empreses”, diu el president de la PIME.

L’enquesta d’activitats econòmiques de les empreses és una estadística oficial que està declarada d’interès públic i que forma part del Pla d’estadística 2018-2021. Iniciada aquesta tardor pel departament d’Estadística del Govern, va adreçada a 1.619 empreses (de les quals 950 ja han estat contactades directament) i vol proporcionar dades detallades sobre l’activitat econòmica anual dels negocis i establiments del país. Una trentena d’empreses han mostrat algun tipus de queixa al Govern per aquesta enquesta, sobretot respecte a l’obligatorietat de fer-la, el termini de lliurament de la informació i també perquè voldrien disposar de més facilitats per acomplir el qüestionari. 
“A les empreses no els agrada perquè fins ara no estaven acostumades a facilitar certes dades que demanen. Algunes ja les han donades a certs registres, i és el Govern qui hauria d’anar als registres a demanar-les”, explica el president de la petita i mitjana empresa, Marc Aleix. 
L’enquesta té com a objectiu proporcionar informació detallada sobre l’activitat econòmica anual de les empreses i establiments del Principat, desglossades en 17 sectors productius i 4 dimensions d’ingressos. Les dades, que no tenen el grau de rigorositat  que es necessita en els diferents registres administratius, són imprescindibles per fer  diverses estadístiques oficials. 
Així, segons el Govern,  la informació obtinguda de l’enquesta és indispensable per a l’estadística estructural de les empreses, el comerç internacional de serveis, la balança de pagaments i la posició inversora internacional. Però també l’estimació dels agregats de la comptabilitat nacional, l’activitat empresarial en R+D+I, l’estimació de costos laborals, o els equipaments i usos en noves TIC a l’empresa (inclòs el comerç electrònic), estadístiques oficials també recollides en el Pla estadístic 2018-2021 i homologades el màxim possible amb l’estadística oficial europea. 
En concret, el qüestionari anual contempla la identificació tant dels ingressos com de les despeses, inversions, existències i treballs fets per altres empreses segons l’àmbit territorial en el qual han sigut generats (dins o fora d’Andorra), informació sobre l’estructura de personal ocupat o la distribució entre l’activitat econòmica principal i activitats secundàries.   És aquesta concreció i detall de les preguntes,  el que provoca que “més que una enquesta sembli un control sobre les empreses”, diu el president de la PIME.

Publicació de resultats
La difusió dels resultats d’aquesta enquesta oficial està prevista dins del primer trimestre de l’any 2019 i comprendrà dades dels anys 2017 i 2016 sobre l’activitat principal i secundària, personal ocupat, nombre d’hores treballades, despeses de personal i d’explotació, xifra de negocis, consums i inversions. En la mesura que la mostra efectiva d’empreses ho permeti (preservant el secret estadístic i garantint una precisió mínima), es desglossaran els resultats públics d’aquestes variables pels 17 sectors d’activitat econòmica que comprèn l’enquesta, segons informa el Govern.
L’enquesta de cada any seleccionarà de forma aleatòria fins al 90% del total d’empreses-establiments obligats a col·laborar-hi, de manera que únicament el 10% de les empreses-establiments formaran part permanent de la mostra (en principi, totes aquelles que ingressen anualment més de 6.000.000 d’euros).   
Per la seva banda, des de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) entenen el neguit de les empreses, però també recorden l’obligatorietat del compliment, segons el decret d’aprovació del programa estadístic anual 2018. Tant la CEA com la Cambra van traslladar al Consell Andorrà d’Estadística que l’enquesta demana més informació de la que els empresaris lliuren al registre, i que aquest fet “genera una càrrega de feina extra i feixuga per a les empreses que han estat sol·licitades. També es va traslladar el fet que una part de les dades que es sol·liciten en aquesta enquesta ja es troben definides en els comptes anuals presentats per les empreses al registre mercantil”, explica Jordi Nadal-Balletbó, membre de la junta directiva de la CEA.
Des del Comitè d’estadística es van comprometre a estudiar l’enquesta  per valorar quina informació ja s’ha remès al registre. “Hi ha el ferm compromís per part de la CEA, així com dels membres integrants del Consell Andorra d’Estadística,  segons se’ns va assegurar, de cercar solucions, millorar i facilitar la confecció d’aquesta enquesta en un futur”, va afirmar Nadal-Balletbó.

https://www.bondia.ad/societat/30-empreses-es-queixen-al-govern-de-lenquesta-dactivitats-economiques

https://www.bondia.ad/societat/30-empreses-es-queixen-al-govern-de-lenquesta-dactivitats-economiques

¿Vols más informació?: Pendents més de 7.000 declaracions de l’IRPF a un mes del final del termini.

l ritme de presentacions de declaracions de l’IRPF està sent superior aquesta campanya, però tot i així, i com ja va succeir l’any passat, el setembre es presenta carregat a l’oficina de l’Agència Tributària pel nombre que encara manquen per tramitar. Segons la informació facilitada pel Govern, a data 29 d’agost se n’havien rebut un total de 6.235 i calculen que n’han de rebre 7.465 més fins a l’acabament del període voluntari, el 2 d’octubre. Les campanyes informatives i la insistència del Govern que els obligats tributaris no esperin a fer el tràmit a darrera hora i que usin la via on-line ha tingut una incidència relativa. Sí que s’han presentat més declaracions que l’any passat en les mateixes dates (un total de 1.470, un 31%) però el que s’ha percebut és que mentre que “durant els tres primers mesos del període voluntari de declaració, abril, maig i juny, la presentació es va incrementar de manera important respecte del mateix període de l’any anterior, durant els mesos de juliol i agost aquest increment s’ha alentit”, van assenyalar des de Tributs.

El ritme de presentacions de declaracions de l’IRPF està sent superior aquesta campanya, però tot i així, i com ja va succeir l’any passat, el setembre es presenta carregat a l’oficina de l’Agència Tributària pel nombre que encara manquen per tramitar. Segons la informació facilitada pel Govern, a data 29 d’agost se n’havien rebut un total de 6.235 i calculen que n’han de rebre 7.465 més fins a l’acabament del període voluntari, el 2 d’octubre.
Les campanyes informatives i la insistència del Govern que els obligats tributaris no esperin a fer el tràmit a darrera hora i que usin la via on-line ha tingut una incidència relativa. Sí que s’han presentat més declaracions que l’any passat en les mateixes dates (un total de 1.470, un 31%) però el que s’ha percebut és que mentre que “durant els tres primers mesos del període voluntari de declaració, abril, maig i juny, la presentació es va incrementar de manera important respecte del mateix període de l’any anterior, durant els mesos de juliol i agost aquest increment s’ha alentit”, van assenyalar des de Tributs.

https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2017/09/05/pendents_mes_000_declaracions_irpf_mes_del_final_del_termini_120526_1125.html

https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2017/09/05/pendents_mes_000_declaracions_irpf_mes_del_final_del_termini_120526_1125.html
https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2017/09/05/pendents_mes_000_declaracions_irpf_mes_del_final_del_termini_120526_1125.html

Bon Nadal i Feliç Any Nou 2017

nadal-gestio-d-empreses-trevol

Quins llibres de comptabilitat són obligatoris?

Quins llibres són obligatoris? En el capítol II del text refós de la Llei de la comptabilitat dels empresaris es defineix quins són els llibres obligatoris. Aquests són: el llibre diari i el llibre d’inventaris i comptes anuals.

Quins llibres són obligatoris?
En el capítol II del text refós de la Llei de la comptabilitat dels empresaris es defineix quins són els llibres obligatoris. Aquests són: el llibre diari i el llibre d’inventaris i comptes anuals.

Sóc propietari de locals comercials o terrenys i els tinc arrendats. He de portar comptabilitat?

houses-street

Sóc propietari de locals comercials o terrenys i els tinc arrendats. He de portar comptabilitat? Als efectes del text refós de la Llei de la comptabilitat dels empresaris, es consideren empresaris les persones físiques que realitzin activitats empresarials o professionals. Es consideren activitats empresarials o professionals les que impliquen l’ordenació per compte propi de factors de producció materials i humans o d’algun d’aquests factors de producció, amb la finalitat d’intervenir en la producció o la distribució de béns o la realització de serveis.

Qui està autoritzat a portar la comptabilitat dins una empresa?

Assessorament comptable Andorra comptabilitats i fiscalitat Andorra La comptabilitat és una de les bases de qualsevol negoci, especialment en els moments actuals en que els marges comercials disminueixen i cal controlar al màxim les despeses de la seva empresa, botiga o negoci. Una correcta interpretació i assessorament comptable són elements indispensables pel bon funcionament d’una empresa a Andorra de qualsevol tamany o sector i proporciona informació important a l’hora de prendre un gran nombre de decisions. En el nostre despatx de Gestió d’Empreses a Andorra trobareu l’assessorament i gestió comptable personalitzada i adaptada a la vostra estructura administrativa sigui una petita o gran empresa. A Gestió d’Empreses Trèvol complementem les tasques que no podeu dur a terme, tant a nivell de processos comptables com de les obligacions fiscals a andorra. El nostre assessorament comptable i fiscal a Andorra va dirigit a: Empreses en general. Societats. Establiments comercials. Professionals autònoms. Associacions i entitats. Podem treballar a partir de les dades del vostre programa informàtic o confeccionar la vostra comptabilitat a partir de la documentació que ens aporteu, també podem passar a recollir l’informació. Amb Gestió d’Empreses Trèvol Encamp disposareu d’informació fiable i una correcta interpretació de l’estat comptable del vostre negoci o empresa amb un cost molt asequible, que us estalviarà despeses de personal i responsabilitats laborals. Assessorament fiscal La normativa fiscal canvia contínuament i això afecta qualsevol negoci. El nostre assessorament fiscal us ajudarà a: Complir amb les vostres obligacions fiscals. Conèixer els beneficis fiscals que la legislació vigent ofereix en cada moment. L'assessorament fiscal va molt relacionat amb altres àrees de l'empresa com per exemple la comptabilitat o les nòmines i seguretat social. Realitzem un gran nombre de gestions fiscals entre les quals destaquem: Estudi global de la vostra fiscalitat per establir quina és la fórmula que més us pot beneficiar dins del marc de la legislació fiscal vigent. Planificació fiscal. Preparació i presentació de les vostres obligacions fiscals. Gestió de l'IGI. Impost de Societats. Pagaments fraccionats. Impost de la Renda de les Persones Físiques IRPF IRNR Altres impostos. Assistència davant d'òrgans de l'Administració tributària. Resolució de consultes. Informació sobre normatives fiscals. Assessorament laboral Andorra, contractes, nomines, quitances. L'assessorament laboral del nostre despatx Gestió d'Empreses Trèvol us facilita tota la gestió pel compliment de la normativa vigent en matèria laboral a Andorra i us orienta sobre les opcions disponibles en cada moment per reduir despeses o evitar sancions. Entre els serveis que oferim en matèria d'assessorament laboral destaquem: Assessorament general en relacions laborals. Confecció de nòmines i assegurances socials. Contractes de treball. Gestió d'ajornaments. Assistència en inspeccions de treball. Representació davant d'organismes oficials, treball, immigració, etc. Conciliacions individuals i col·lectives davant l'administració. Tramitació d'expedients laborals (invalidesa, jubilació, etc.) Presentació d'obligacions fiscals derivades de la relació laboral. Resolució de consultes diverses en temes laborals. L'assessorament en la confecció de nòmines i seguretat social es pot realitzar íntegrament des del nostre despatx o donant suport al departament laboral de l'empresa. Assessorament laboral Andorra, contractes, nomines, quitances. L'assessorament laboral del nostre despatx Gestió d'Empreses Trèvol us facilita tota la gestió pel compliment de la normativa vigent en matèria laboral a Andorra i us orienta sobre les opcions disponibles en cada moment per reduir despeses o evitar sancions. Entre els serveis que oferim en matèria d'assessorament laboral destaquem: Assessorament general en relacions laborals. Confecció de nòmines i assegurances socials. Contractes de treball. Gestió d'ajornaments. Assistència en inspeccions de treball. Representació davant d'organismes oficials, treball, immigració, etc. Conciliacions individuals i col·lectives davant l'administració. Tramitació d'expedients laborals (invalidesa, jubilació, etc.) Presentació d'obligacions fiscals derivades de la relació laboral. Resolució de consultes diverses en temes laborals. L'assessorament en la confecció de nòmines i seguretat social es pot realitzar íntegrament des del nostre despatx o donant suport al departament laboral de l'empresa. Assessorament empresarial L'assessorament en gestió empresarial engloba les principals àrees d'assessorament (comptable, fiscal i laboral) i es pot complementar amb altres serveis que oferim directament des del nostre despatx o en alguns casos mitjançant convenis amb professionals d'altres sectors. L'objectiu de l'assessorament empresarial és proporcionar-vos informació i un punt de vista extern que us ajudi a l'hora de prendre qualsevol tipus de decisió relacionada amb el vostre negoci. El nostre servei d'assessorament empresarial està adreçat a: Empreses en general. Societats. Establiments comercials. Professionals autònoms. Associacions i entitats. Comptabilització, enregistrament i supervisió dels documents del client. Col·laboració amb les empreses per a l'adequació de les comptabilitats endarrerides. Presentació dels balanços i comptes d'explotació periòdicament i amb l'assessorament comptable, administratiu i financer que es precisa. L'assessorem des del punt de vista financer, analitzant la rendibilitat del negoci, la liquiditat, els recursos financers i les inversions. Elaboració de la seva comptabilitat oficial i dipòsit de comptes a Govern. Planificació i assessorament comptable de l'empresa. Assessorament en directrius comptables. Informació permanent dels canvis en la normativa comptable-fiscal Andorrana que puguin ser del seu interès. Disseny del pla de comptes i adaptació al PGC. Estudi comptable i financer des de l'obertura fins al tancament de l'exercici. Assessorament comptable a clients que confeccionen la seva pròpia comptabilitat. Informació continuada a l'empresa sobre l'estat de la comptabilitat. Integració de la comptabilitat amb la fiscalitat. Anàlisi de la situació econòmica-financera i de l'evolució del negoci a partir dels ratis i estudis amb gràfics. Control de tresoreria. Reunions periòdiques amb el departament financer-comptable de l'empresa per garantir la màxima fidelitat de les dades registrades en els processos comptables. Conciliacions comptables i bancàries. Elaboració de comptabilitat analítica, de costos o de gestió. Elaboració de Balanços de Situació, d'Explotació, Sumes i Saldos... Gestió diària dels assentaments comptables, obertura i tancament d'exercici. Confecció i legalització dels llibres de comptabilitat. Confecció i presentació de declaracions d'Impost de Societats, IGI i IRPF. Suport a la realització d'inventaris. Amortitzacions, provisions i regularitzacions. Emissió d'informes comptables. Confecció de factures per a la seva posterior comptabilització. A la nostra web trobareu informació de totes les àrees sobre les quals us podem assessorar per tal que escolliu quins d'aquests serveis cobreixen millor les necessitats del vostre negoci. Declaracions de renda IRPF Us assessorem i confeccionem la vostra declaració de renda en el cas en què hi estigueu obligats. La complexitat d'una declaració de renda varia molt d'un cas a un altre. No és el mateix realitzar la declaració de l'IRPF per un treballador que per una persona que tingui diferents activitats, etc. El nostre principal objectiu en la confecció i assessorament de la vostra declaració de renda és ajudar-vos a reduir els vostres impostos sempre dins de la legislació vigent. L'assessorament global que oferim a les nostres EMPRESES clients ens permet en el cas d'empresaris i professionals autònoms, orientar-vos millor a l'hora de prendre decisions que afecten de forma directe o indirecta a les declaracions de renda i patrimoni. L’evolució que ha tingut el Principat d’Andorra a nivell legislatiu en els darrers anys i que continua en l’actualitat, està situant Andorra en una economia cada vegada més oberta i en un àmbit fiscal on s’introdueix la tributació indirecta i directa tant de persones físiques com jurídiques. Des Gestió d’Empreses Trèvol en col·laboració d’Advocats col·legiats oferim el servei de constitució de societats i creació d’empreses a Andorra pensant sempre en les necessitats i objectius específics dels nostres clients. L’assessorem de la millor estructura o forma jurídica a constituir, li fem tots els tràmits inherents a la creació de la nova societat Andorrana i també podem ampliar el nostre servei a la gestió laboral, comptable i fiscal de la societat, negoci o empresa. Comptabilització, enregistrament i supervisió dels documents del client en els nostres ordinadors i amb el millor software especialitzat en aquesta àrea. Col•laboració amb les empreses per a l’adequació de les comptabilitats endarrerides. Presentació dels balanços i comptes d’explotació periòdicament i amb l’assessorament comptable, administratiu i financer que es precisa. L’assessorem des del punt de vista financer, analitzant la rendibilitat del negoci, la liquiditat, els recursos financers i les inversions. Elaboració de la seva comptabilitat oficial i dipòsit de comptes a Govern. Planificació i assessorament comptable de l’empresa. Assessorament en principis comptables. Informació permanent dels canvis en la normativa comptable-fiscal que puguin ser del seu interès. Disseny del pla de comptes i adaptació al PGC. Estudi comptable i financer des de l’obertura fins al tancament de l’exercici. Assessorament comptable a clients que confeccionen la seva pròpia comptabilitat. Informació continuada a l’empresa sobre l’estat de la comptabilitat. Conciliació de la comptabilitat amb la fiscalitat. Anàlisi de la situació econòmica-financera i de l’evolució del negoci a partir de ratis i estudis amb gràfics. Control de tresoreria. Reunions periòdiques amb el departament financer-comptable de l’empresa per garantir la màxima fidelitat de les dades registrades en els processos comptables. Conciliacions comptables i bancàries. Elaboració de comptabilitat analítica, de costos o de gestió. Elaboració de Balanços de Situació, d’Explotació, Sumes i Saldos… Gestió diària dels assentaments comptables, obertura i tancament d’exercici. Confecció i legalització dels llibres de comptabilitat. Confecció i presentació de declaracions d’Impost de Societats, IVA i IRPF. Suport a la realització d’inventaris. Amortitzacions, provisions i regularitzacions. Emissió d’informes comptables. Confecció de factures per a la seva posterior comptabilització.

Qui està autoritzat a portar la comptabilitat dins una empresa?
La comptabilitat ha de ser portada directament per l’empresari o per les persones que ell autoritzi i sense perjudici de la seva responsabilitat.

CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS I CREACIÓ D’EMPRESES A ANDORRA

L'evolució que ha tingut el Principat d'Andorra en l'àmbit legislatiu en els darrers anys i que continua en l'actualitat, està situant Andorra en una economia cada vegada més oberta i en un àmbit fiscal on s'introdueix la tributació indirecta i directa tant de persones físiques com jurídiques. Des de Gestió d'Empreses Trèvol en col·laboració d'Advocats col·legiats oferim el servei de constitució de societats i creació d'empreses a Andorra pensant sempre en les necessitats i objectius específics dels nostres clients. L'assessorem de la millor estructura o forma jurídica a constituir, li fem tots els tràmits inherents a la creació de la nova societat Andorrana i també podem ampliar el nostre servei a la gestió laboral, comptable i fiscal de la societat, negoci o empresa.

L’evolució que ha tingut el Principat d’Andorra en l’àmbit legislatiu en els darrers anys i que continua en l’actualitat, està situant Andorra en una economia cada vegada més oberta i en un àmbit fiscal on s’introdueix la tributació indirecta i directa tant de persones físiques com jurídiques.
Des de Gestió d’Empreses Trèvol en col·laboració d’Advocats col·legiats oferim el servei de constitució de societats i creació d’empreses a Andorra pensant sempre en les necessitats i objectius específics dels nostres clients.
L’assessorem de la millor estructura o forma jurídica a constituir, li fem tots els tràmits inherents a la creació de la nova societat Andorrana i també podem ampliar el nostre servei a la gestió laboral, comptable i fiscal de la societat, negoci o empresa.

ASSESSORAMENT EMPRESARIAL

Assessorament empresarial L’assessorament en gestió empresarial engloba les principals àrees d’assessorament (comptable, fiscal i laboral) i es pot complementar amb altres serveis que oferim directament des del nostre despatx o en alguns casos mitjançant convenis amb professionals d’altres sectors. L’objectiu de l’assessorament empresarial és proporcionar-vos informació i un punt de vista extern que us ajudi a l’hora de prendre qualsevol tipus de decisió relacionada amb el vostre negoci. El nostre servei d’assessorament empresarial està adreçat a: Empreses en general. Societats. Establiments comercials. Professionals autònoms. Associacions i entitats. A la nostra web trobareu informació de totes les àrees sobre les quals us podem assessorar per tal que escolliu quins d’aquests serveis cobreixen millor les necessitats del vostre negoci.

Assessorament empresarial

L’assessorament en gestió empresarial engloba les principals àrees d’assessorament (comptable, fiscal i laboral) i es pot complementar amb altres serveis que oferim directament des del nostre despatx o en alguns casos mitjançant convenis amb professionals d’altres sectors.

L’objectiu de l’assessorament empresarial és proporcionar-vos informació i un punt de vista extern que us ajudi a l’hora de prendre qualsevol tipus de decisió relacionada amb el vostre negoci.

El nostre servei d’assessorament empresarial està adreçat a:

Empreses en general.
Societats.
Establiments comercials.
Professionals autònoms.
Associacions i entitats.
A la nostra web trobareu informació de totes les àrees sobre les quals us podem assessorar per tal que escolliu quins d’aquests serveis cobreixen millor les necessitats del vostre negoci.