LABORAL

 Assessorament laboral Andorra, contractes, nomines, quitances. L'assessorament laboral del nostre despatx Gestió d'Empreses Trèvol us facilita tota la gestió pel compliment de la normativa vigent en matèria laboral a Andorra i us orienta sobre les opcions disponibles en cada moment per reduir despeses o evitar sancions. Entre els serveis que oferim en matèria d'assessorament laboral destaquem: Assessorament general en relacions laborals. Confecció de nòmines i assegurances socials. Contractes de treball. Gestió d'ajornaments. Assistència en inspeccions de treball. Representació davant d'organismes oficials, treball, immigració, etc. Conciliacions individuals i col·lectives davant l'administració. Tramitació d'expedients laborals (invalidesa, jubilació, etc.) Presentació d'obligacions fiscals derivades de la relació laboral. Resolució de consultes diverses en temes laborals. L'assessorament en la confecció de nòmines i seguretat social es pot realitzar íntegrament des del nostre despatx o donant suport al departament laboral de l'empresa.

Assessorament laboral Andorra, contractes, nomines, quitances. L’assessorament laboral del nostre despatx Gestió d’Empreses Trèvol us facilita tota la gestió pel compliment de la normativa vigent en matèria laboral a Andorra i us orienta sobre les opcions disponibles en cada moment per reduir despeses o evitar sancions.

Entre els serveis que oferim en matèria d’assessorament laboral destaquem:

Assessorament general en relacions laborals.
Confecció de nòmines i assegurances socials.
Contractes de treball.
Gestió d’ajornaments.
Assistència en inspeccions de treball.
Representació davant d’organismes oficials, treball, immigració, etc.
Conciliacions individuals i col·lectives davant l’administració.
Tramitació d’expedients laborals (invalidesa, jubilació, etc.)
Presentació d’obligacions fiscals derivades de la relació laboral.
Resolució de consultes diverses en temes laborals.
L’assessorament en la confecció de nòmines i seguretat social es pot realitzar íntegrament des del nostre despatx o donant suport al departament laboral de l’empresa.