FISCALITAT

Assessorament fiscal La normativa fiscal canvia contínuament i això afecta qualsevol negoci. El nostre assessorament fiscal us ajudarà a: Complir amb les vostres obligacions fiscals. Conèixer els beneficis fiscals que la legislació vigent ofereix en cada moment. L'assessorament fiscal va molt relacionat amb altres àrees de l'empresa com per exemple la comptabilitat o les nòmines i seguretat social. Realitzem un gran nombre de gestions fiscals entre les quals destaquem: Estudi global de la vostra fiscalitat per establir quina és la fórmula que més us pot beneficiar dins del marc de la legislació fiscal vigent. Planificació fiscal. Preparació i presentació de les vostres obligacions fiscals. Gestió de l'IGI. Impost de Societats. Pagaments fraccionats. Impost de la Renda de les Persones Físiques IRPF IRNR Altres impostos. Assistència davant d'òrgans de l'Administració tributària. Resolució de consultes. Informació sobre normatives fiscals.

Assessorament fiscal La normativa fiscal canvia contínuament i això afecta qualsevol negoci.

El nostre assessorament fiscal us ajudarà a:

Complir amb les vostres obligacions fiscals.
Conèixer els beneficis fiscals que la legislació vigent ofereix en cada moment.
L’assessorament fiscal va molt relacionat amb altres àrees de l’empresa com per exemple la comptabilitat o les nòmines i seguretat social.

Realitzem un gran nombre de gestions fiscals entre les quals destaquem:

Estudi global de la vostra fiscalitat per establir quina és la fórmula que més us pot beneficiar dins del marc de la legislació fiscal vigent.
Planificació fiscal.
Preparació i presentació de les vostres obligacions fiscals.
Gestió de l’IGI.
Impost de Societats.
Pagaments fraccionats.
Impost de la Renda de les Persones Físiques IRPF
IRNR
Altres impostos.
Assistència davant d’òrgans de l’Administració tributària.
Resolució de consultes.
Informació sobre normatives fiscals.