Aquest és el calendari fiscal per al pagament d’impostos a Andorra el 2021

A continuació, pots consultar el calendari fiscal de pagaments i liquidacions per al 2021 en funció dels principals impostos d’Andorra. IGI (impost general indirecte) La liquidació de l’IVA andorrà es paga en funció de la xifra de negoci anual de l’any anterior:

A continuació, pots consultar el calendari fiscal de pagaments i liquidacions per al 2021 en funció dels principals impostos d’Andorra.

IGI (impost general indirecte)
La liquidació de l’IVA andorrà es paga en funció de la xifra de negoci anual de l’any anterior:

Semestral: (gener i juliol): negocis que facturen menys de 250.000 €.
Trimestral: (gener, abril, juliol i octubre): per a empreses amb una facturació entre 250.000 € i 3.600.000 €.
Mensual: per a les companyies que facturen a Andorra més de 3.600.000 € anuals.
Si t’has acollit al règim simplificat, tributaràs cada trimestre (gener, abril, juliol i octubre). Pots sol·licitar aquest tipus de tributació durant tot l’any.

En cas de ser una empresa de nova creació, caldrà l’IGI del trimestre anterior.

IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques)
A continuació, et detallem el calendari fiscal dels moments clau de l’IRPF:

De l’1 de gener fins al 30 de juny: presentació de l’informe d’auditoria externa per part d’empreses financeres o asseguradores establertes a Andorra sobre les retencions i ingressos a compte de les rendes de capital mobiliari subjecte a IRPF.

De l’1 al 31 de gener: període de comunicació dels auditors externs al departament d’impostos andorrà.

Gener, abril, juliol i octubre: liquidació i pagament de les retencions i ingressos a compte de les rendes de la feina no subjectes a la CASS i de rendes de capital mobiliari del trimestre anterior.

Gener: resum anual de les retencions i ingressos a compte de les rendes de capital mobiliari, d’estalvi, amb un mínim exempt i rendes de treball no subjectes a la CASS.

D’abril a setembre: període per declarar la liquidació de l’impost sobre les rendes de les persones físiques de l’any anterior.

Setembre: pagament a compte per les rendes d’activitats econòmiques de l’exercici en curs.

Durant tot l’any es pot sol·licitar el règim de determinació objectiva de l’exercici següent.

IRNR (Impost sobre la Renda per a no residents)
Al gener, abril, juliol i octubre: és el tram de liquidació i abonament del trimestre anterior per als obligats tributaris no residents sense establiment permanent al país.

Gener, abril, juliol i octubre: període de liquidació i pagament de les retencions i ingressos a compte efectuats per responsables fiscals durant l’últim trimestre de l’any anterior.

Gener, abril, juliol i octubre: certificació de les retencions i ingressos a compte efectuats als proveïdors estrangers.

Juliol: liquidació de l’impost per als obligats tributaris amb establiment permanent, per a períodes que finalitzen el 31/12. Si és un altre, ho han de fer els 30 dies següents als 6 mesos posteriors de tancament de l’exercici econòmic.

IS (Impost de Societats)
El tram per liquidar i pagar el de l’exercici finalitzat el 31/12 és al juliol i al setembre.

ISI (impost sobre la prestació de serveis d’Assegurances)
Entre gener i març: declaració i liquidació anual.

Març, juny, setembre i desembre: període voluntari per liquidar i pagar les taxes del trimestre precedent.

Altres impostos d’Andorra, taxes i altres obligacions del calendari fiscal,
Impost sobre activitats de jocs d’atzar:
El gener és el període d’autoliquidació per a exercicis anteriors inferiors o iguals a un any.

A l’abril, juliol i octubre es fan els pagaments a compte dels ingressos del trimestre anterior per llicències igual o inferiors a un any.

Formulació dels comptes anuals:
De l’1 de gener al 30 de juny per als exercicis acabats el 31 de desembre de l’any anterior. La resta, és 5 mesos a partir del tancament de l’exercici econòmic.

Al juliol finalitza el tram de dipòsit de comptes anuals per als exercicis que han acabat l’últim dia natural de l’any anterior. Per a la resta, disposen de 30 dies des del tancament econòmic.

Calendari fiscal dels impostos comunals
Són els tributs i taxes locals que cal abonar en cada un dels set comuns. N’hi ha tres de principals i varien segons la data d’aplicació, que és diferent en cada població:

L’impost d’activitats comercials, empresarials i professionals es liquida:
Canillo: del 20 de febrer al 20 de març.
Encamp: de l’1 al 15 de juny.
Ordino: entre maig i juny.
La Massana: al setembre.
Andorra la Vella: del 8 d’octubre al 8 de novembre.
Sant Julià de Lòria: es divideix en dues facturacions al juliol i al desembre.
Escaldes-Engordany: tenen dos trams dividits en el 50% del pagament, al febrer i setembre.
Els períodes de tributació sobre els rendiments arrendataris de l’any anterior són:
Encamp: de l’1 de gener al 30 de març.
Ordino: del 3 de febrer a l’1 d’abril.
La Massana: al maig.
Andorra la Vella: al maig.
Sant Julià de Lòria: al novembre.
Escaldes-Engordany: al maig.
L’impost sobre la propietat immobiliària edificada també és anual i es paga:
Encamp: es divideix en dos; el primer pagament es fa el febrer i el complementari el maig.
Ordino: a l’abril.
La Massana: al juny.
Andorra la Vella: a l’abril.
Sant Julià de Lòria: a l’octubre.
Escaldes-Engordany: a finals de juliol.
A cada enllaç pots trobar el detall dels pagaments desglossat per trimestres:

Gener-març
Abril-juny
Juliol-setembre
Octubre-desembre