Qui està autoritzat a portar la comptabilitat dins una empresa?

Assessorament comptable Andorra comptabilitats i fiscalitat Andorra La comptabilitat és una de les bases de qualsevol negoci, especialment en els moments actuals en que els marges comercials disminueixen i cal controlar al màxim les despeses de la seva empresa, botiga o negoci. Una correcta interpretació i assessorament comptable són elements indispensables pel bon funcionament d’una empresa a Andorra de qualsevol tamany o sector i proporciona informació important a l’hora de prendre un gran nombre de decisions. En el nostre despatx de Gestió d’Empreses a Andorra trobareu l’assessorament i gestió comptable personalitzada i adaptada a la vostra estructura administrativa sigui una petita o gran empresa. A Gestió d’Empreses Trèvol complementem les tasques que no podeu dur a terme, tant a nivell de processos comptables com de les obligacions fiscals a andorra. El nostre assessorament comptable i fiscal a Andorra va dirigit a: Empreses en general. Societats. Establiments comercials. Professionals autònoms. Associacions i entitats. Podem treballar a partir de les dades del vostre programa informàtic o confeccionar la vostra comptabilitat a partir de la documentació que ens aporteu, també podem passar a recollir l’informació. Amb Gestió d’Empreses Trèvol Encamp disposareu d’informació fiable i una correcta interpretació de l’estat comptable del vostre negoci o empresa amb un cost molt asequible, que us estalviarà despeses de personal i responsabilitats laborals. Assessorament fiscal La normativa fiscal canvia contínuament i això afecta qualsevol negoci. El nostre assessorament fiscal us ajudarà a: Complir amb les vostres obligacions fiscals. Conèixer els beneficis fiscals que la legislació vigent ofereix en cada moment. L'assessorament fiscal va molt relacionat amb altres àrees de l'empresa com per exemple la comptabilitat o les nòmines i seguretat social. Realitzem un gran nombre de gestions fiscals entre les quals destaquem: Estudi global de la vostra fiscalitat per establir quina és la fórmula que més us pot beneficiar dins del marc de la legislació fiscal vigent. Planificació fiscal. Preparació i presentació de les vostres obligacions fiscals. Gestió de l'IGI. Impost de Societats. Pagaments fraccionats. Impost de la Renda de les Persones Físiques IRPF IRNR Altres impostos. Assistència davant d'òrgans de l'Administració tributària. Resolució de consultes. Informació sobre normatives fiscals. Assessorament laboral Andorra, contractes, nomines, quitances. L'assessorament laboral del nostre despatx Gestió d'Empreses Trèvol us facilita tota la gestió pel compliment de la normativa vigent en matèria laboral a Andorra i us orienta sobre les opcions disponibles en cada moment per reduir despeses o evitar sancions. Entre els serveis que oferim en matèria d'assessorament laboral destaquem: Assessorament general en relacions laborals. Confecció de nòmines i assegurances socials. Contractes de treball. Gestió d'ajornaments. Assistència en inspeccions de treball. Representació davant d'organismes oficials, treball, immigració, etc. Conciliacions individuals i col·lectives davant l'administració. Tramitació d'expedients laborals (invalidesa, jubilació, etc.) Presentació d'obligacions fiscals derivades de la relació laboral. Resolució de consultes diverses en temes laborals. L'assessorament en la confecció de nòmines i seguretat social es pot realitzar íntegrament des del nostre despatx o donant suport al departament laboral de l'empresa. Assessorament laboral Andorra, contractes, nomines, quitances. L'assessorament laboral del nostre despatx Gestió d'Empreses Trèvol us facilita tota la gestió pel compliment de la normativa vigent en matèria laboral a Andorra i us orienta sobre les opcions disponibles en cada moment per reduir despeses o evitar sancions. Entre els serveis que oferim en matèria d'assessorament laboral destaquem: Assessorament general en relacions laborals. Confecció de nòmines i assegurances socials. Contractes de treball. Gestió d'ajornaments. Assistència en inspeccions de treball. Representació davant d'organismes oficials, treball, immigració, etc. Conciliacions individuals i col·lectives davant l'administració. Tramitació d'expedients laborals (invalidesa, jubilació, etc.) Presentació d'obligacions fiscals derivades de la relació laboral. Resolució de consultes diverses en temes laborals. L'assessorament en la confecció de nòmines i seguretat social es pot realitzar íntegrament des del nostre despatx o donant suport al departament laboral de l'empresa. Assessorament empresarial L'assessorament en gestió empresarial engloba les principals àrees d'assessorament (comptable, fiscal i laboral) i es pot complementar amb altres serveis que oferim directament des del nostre despatx o en alguns casos mitjançant convenis amb professionals d'altres sectors. L'objectiu de l'assessorament empresarial és proporcionar-vos informació i un punt de vista extern que us ajudi a l'hora de prendre qualsevol tipus de decisió relacionada amb el vostre negoci. El nostre servei d'assessorament empresarial està adreçat a: Empreses en general. Societats. Establiments comercials. Professionals autònoms. Associacions i entitats. Comptabilització, enregistrament i supervisió dels documents del client. Col·laboració amb les empreses per a l'adequació de les comptabilitats endarrerides. Presentació dels balanços i comptes d'explotació periòdicament i amb l'assessorament comptable, administratiu i financer que es precisa. L'assessorem des del punt de vista financer, analitzant la rendibilitat del negoci, la liquiditat, els recursos financers i les inversions. Elaboració de la seva comptabilitat oficial i dipòsit de comptes a Govern. Planificació i assessorament comptable de l'empresa. Assessorament en directrius comptables. Informació permanent dels canvis en la normativa comptable-fiscal Andorrana que puguin ser del seu interès. Disseny del pla de comptes i adaptació al PGC. Estudi comptable i financer des de l'obertura fins al tancament de l'exercici. Assessorament comptable a clients que confeccionen la seva pròpia comptabilitat. Informació continuada a l'empresa sobre l'estat de la comptabilitat. Integració de la comptabilitat amb la fiscalitat. Anàlisi de la situació econòmica-financera i de l'evolució del negoci a partir dels ratis i estudis amb gràfics. Control de tresoreria. Reunions periòdiques amb el departament financer-comptable de l'empresa per garantir la màxima fidelitat de les dades registrades en els processos comptables. Conciliacions comptables i bancàries. Elaboració de comptabilitat analítica, de costos o de gestió. Elaboració de Balanços de Situació, d'Explotació, Sumes i Saldos... Gestió diària dels assentaments comptables, obertura i tancament d'exercici. Confecció i legalització dels llibres de comptabilitat. Confecció i presentació de declaracions d'Impost de Societats, IGI i IRPF. Suport a la realització d'inventaris. Amortitzacions, provisions i regularitzacions. Emissió d'informes comptables. Confecció de factures per a la seva posterior comptabilització. A la nostra web trobareu informació de totes les àrees sobre les quals us podem assessorar per tal que escolliu quins d'aquests serveis cobreixen millor les necessitats del vostre negoci. Declaracions de renda IRPF Us assessorem i confeccionem la vostra declaració de renda en el cas en què hi estigueu obligats. La complexitat d'una declaració de renda varia molt d'un cas a un altre. No és el mateix realitzar la declaració de l'IRPF per un treballador que per una persona que tingui diferents activitats, etc. El nostre principal objectiu en la confecció i assessorament de la vostra declaració de renda és ajudar-vos a reduir els vostres impostos sempre dins de la legislació vigent. L'assessorament global que oferim a les nostres EMPRESES clients ens permet en el cas d'empresaris i professionals autònoms, orientar-vos millor a l'hora de prendre decisions que afecten de forma directe o indirecta a les declaracions de renda i patrimoni. L’evolució que ha tingut el Principat d’Andorra a nivell legislatiu en els darrers anys i que continua en l’actualitat, està situant Andorra en una economia cada vegada més oberta i en un àmbit fiscal on s’introdueix la tributació indirecta i directa tant de persones físiques com jurídiques. Des Gestió d’Empreses Trèvol en col·laboració d’Advocats col·legiats oferim el servei de constitució de societats i creació d’empreses a Andorra pensant sempre en les necessitats i objectius específics dels nostres clients. L’assessorem de la millor estructura o forma jurídica a constituir, li fem tots els tràmits inherents a la creació de la nova societat Andorrana i també podem ampliar el nostre servei a la gestió laboral, comptable i fiscal de la societat, negoci o empresa. Comptabilització, enregistrament i supervisió dels documents del client en els nostres ordinadors i amb el millor software especialitzat en aquesta àrea. Col•laboració amb les empreses per a l’adequació de les comptabilitats endarrerides. Presentació dels balanços i comptes d’explotació periòdicament i amb l’assessorament comptable, administratiu i financer que es precisa. L’assessorem des del punt de vista financer, analitzant la rendibilitat del negoci, la liquiditat, els recursos financers i les inversions. Elaboració de la seva comptabilitat oficial i dipòsit de comptes a Govern. Planificació i assessorament comptable de l’empresa. Assessorament en principis comptables. Informació permanent dels canvis en la normativa comptable-fiscal que puguin ser del seu interès. Disseny del pla de comptes i adaptació al PGC. Estudi comptable i financer des de l’obertura fins al tancament de l’exercici. Assessorament comptable a clients que confeccionen la seva pròpia comptabilitat. Informació continuada a l’empresa sobre l’estat de la comptabilitat. Conciliació de la comptabilitat amb la fiscalitat. Anàlisi de la situació econòmica-financera i de l’evolució del negoci a partir de ratis i estudis amb gràfics. Control de tresoreria. Reunions periòdiques amb el departament financer-comptable de l’empresa per garantir la màxima fidelitat de les dades registrades en els processos comptables. Conciliacions comptables i bancàries. Elaboració de comptabilitat analítica, de costos o de gestió. Elaboració de Balanços de Situació, d’Explotació, Sumes i Saldos… Gestió diària dels assentaments comptables, obertura i tancament d’exercici. Confecció i legalització dels llibres de comptabilitat. Confecció i presentació de declaracions d’Impost de Societats, IVA i IRPF. Suport a la realització d’inventaris. Amortitzacions, provisions i regularitzacions. Emissió d’informes comptables. Confecció de factures per a la seva posterior comptabilització.

Qui està autoritzat a portar la comptabilitat dins una empresa?
La comptabilitat ha de ser portada directament per l’empresari o per les persones que ell autoritzi i sense perjudici de la seva responsabilitat.