COMPTABILITATS

Assessorament comptable Andorra comptabilitats i fiscalitat Andorra La comptabilitat és una de les bases de qualsevol negoci, especialment en els moments actuals en el fet que els marges comercials disminueixen i cal controlar al màxim les despeses de la seva empresa, botiga o negoci.

Assessorament comptable Andorra comptabilitats i fiscalitat Andorra

La comptabilitat és una de les bases de qualsevol negoci, especialment en els moments actuals en el fet que els marges comercials disminueixen i cal controlar al màxim les despeses de la seva empresa, botiga o negoci.

Una correcta interpretació i assessorament comptable són elements indispensables pel bon funcionament d’una empresa a Andorra de qualsevol mida o sector i proporciona informació important a l’hora de prendre un gran nombre de decisions.

En el nostre despatx de Gestió d’Empreses a Andorra trobareu l’assessorament i gestió comptable personalitzada i adaptada a la vostra estructura administrativa sigui una petita o gran empresa.

A Gestió d’Empreses Trèvol complementem les tasques que no podeu dur a terme, tant en l’àmbit de processos comptables com de les obligacions fiscals a Andorra.

El nostre assessorament comptable i fiscal a Andorra va dirigit a:

Empreses en general.
Societats.
Establiments comercials.
Professionals autònoms.
Associacions i entitats.
Podem treballar a partir de les dades del vostre programa informàtic o confeccionar la vostra compatibilitat a partir de la documentació que ens aporteu, també podem passar a recollir la informació.

Amb Gestió d’Empreses Trèvol Encamp disposareu d’informació fiable i una correcta interpretació de l’estat comptable del vostre negoci o empresa amb un cost molt asequible, que us estalviarà despeses de personal i responsabilitats laborals.

Que fem per a vostés:

Comptabilització, enregistrament i supervisió dels documents del client.

Col·laboració amb les empreses per a l’adequació de les comptabilitats endarrerides.

Presentació dels balanços i comptes d’explotació periòdicament i amb l’assessorament comptable, administratiu i financer que es precisa.

L’assessorem des del punt de vista financer, analitzant la rendibilitat del negoci, la liquiditat, els recursos financers i les inversions.

Elaboració de la seva comptabilitat oficial i dipòsit de comptes a Govern.

Planificació i assessorament comptable de l’empresa.

Assessorament en directrius comptables.

Informació permanent dels canvis en la normativa comptable-fiscal Andorrana que puguin ser del seu interès.

Disseny del pla de comptes i adaptació al PGC.

Estudi comptable i financer des de l’obertura fins al tancament de l’exercici.

Assessorament comptable a clients que confeccionen la seva pròpia comptabilitat.

Informació continuada a l’empresa sobre l’estat de la comptabilitat.

Integració de la comptabilitat amb la fiscalitat.

Anàlisi de la situació econòmica-financera i de l’evolució del negoci a partir dels ratis i estudis amb gràfics.

Control de tresoreria.

Reunions periòdiques amb el departament financer-comptable de l’empresa per garantir la màxima fidelitat de les dades registrades en els processos comptables.

Conciliacions comptables i bancàries.

Elaboració de comptabilitat analítica, de costos o de gestió.

Elaboració de Balanços de Situació, d’Explotació, Sumes i Saldos…

Gestió diària dels assentaments comptables, obertura i tancament d’exercici.

Confecció i legalització dels llibres de comptabilitat.

Confecció i presentació de declaracions d’Impost de Societats, IGI i IRPF.

Suport a la realització d’inventaris.

Amortitzacions, provisions i regularitzacions.

Emissió d’informes comptables.

Confecció de factures per a la seva posterior comptabilització.